Про нас

Педагогічна тема:

Реалізація особистісно орієнтованого навчання з метою формування ключових компетентностей моделі випускника початкової, базової та старшої школи

Методична тема:

Формування інноваційного освітнього середовища на основі педагогіки партнерства в умовах реалізації компетентісного підходу та принципу дитиноцентризму.

Виховна тема:

Формування патріотичних та громадянських якостей, морально-етичних принципів особистості в умовах НУШ.

Місія школи
полягає у створенні таких умов, в яких здобувачі освіти максимально розкриють свій навчальний
потенціал, прямуватимуть шляхом, на якому стануть незалежними людьми з широким кругозором,
навчаться критично мислити та легко вирішувати проблеми, а також розвиватимуть свої таланти.
Візія
школи полягає в спрямуванні підготовки учнів до майбутнього, а саме: здатні до критичного
мислення; діють згідно з морально-етичними принципами; здатні приймати відповідальні
рішення; поважають гідність і права людини; інноватори, здатні змінювати навколишній світ,
розвивати економіку за принципами сталого розвитку, конкурувати на ринку праці, навчатися
протягом всього життя; піклуються про інших; бачать у своїй роботі сенс, гідність та покликання,
поважають права інших та роблять свій внесок у загальне благо.
Цінності
Наша школа розкриває потенціал кожної дитини на шляху до добробуту, сприяння творчої
активності.
Наша шкільна родина діє з честю, чесністю, співпереживанням, прозорістю та повагою один до
одного.
Всі учасники освітнього процесу несуть відповідальність за свої слова, дії та вчинки.
Ми всі постійно прагнемо до покращення самих себе, нашого освітнього закладу та світу навколо
нас
1. Загальна інформація про навчальний заклад
Відповідно до рішення Бродівської міської ради Бродівський ОЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 є
колективною власністю Бродівської міської ради Львівської області. Управління та фінансування
здійснюється відділом освіти Бродівської міської ради, якому делеговані відповідні
повноваження.
Повна назва – з 29 березня 2021 р. – Бродівський опорний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів №4 Бродівської міської ради Львівської області ради
 Форма власності – комунальна
 Юридична адреса – м.Броди, вул.Старобрідська,11
 Мова виховання та навчання – українська
 Суходільська філія Бродівського ОЗЗСО І-ІІІ ступенів №4 Бродівської міської ради
Львівської області ради Львівської області